CÔNG KHAI
 1) Mục tiêu phát triển

    Mục tiêu phát triển của nhà trường là trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng đến lợi ích của cộng đồng, trước hết là lợi ích của người học; thứ đến là lợi ích của người sử dụng lao động và lợí ích của xã hội và từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm phát triển thành trường có chất lượng và tự chủ toàn phần vào năm 2030.

 2) Chương trình đào tạo
 3) Điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học
 4) Về học phí và lộ trình học phí
 • Mới tốt nghiệp THCS học Trung cấp được MIỄN HỌC PHÍ
 • Học ngành Sư phạm có hộ khẩu ở Hậu Giang được MIỄN HỌC PHÍ
 • Các ngành khác và đối tượng khác HỌC PHÍ cụ thể như sau:
 • Năm học 2019-2020 Năm học 2020-2021
  Trung cấp 2.000.000đồng/HK 2.200.000đồng/HK
  Trung cấp Y dược 3.900.000đồng/HK 4.100.000đồng/HK
  Cao đẳng 2.500.000đồng/HK 2.750.000đồng/HK
  Cao đẳng Y dược 4.400.000đồng/HK 4.800.000đồng/HK
   5) Miễn, giảm học phí
   6) Thống kê việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
  Thông báo v/v thực hiện một số nội dung liên quan công tác đào tạo năm học 2023-2024
  Cập nhật phòng học các lớp khối ngành sức khoẻ
  Quy trình biên soạn, thẩm định giáo trình đào tạo
  Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân...
  Tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao khóa ngày...
  Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023
  Thông báo lập hồ sơ tinh giảm biên chế đơt 1 năm 2024
  Phân công CBCT _HKII (đợt 1)_Lần 2 NH 2022-2023 (Chính thức)
  Thông báo nghỉ hè năm học 2022-2023
  Kết quả đánh giá, xếp loại vien chức, NLĐ năm học 2022-2023
  Thông báo Về việc Danh sách dự kiến xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho Học sinh...
  Thông báo Về việc Danh sách dự kiến xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho Sinh viên...
  DANH SÁCH BAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (Kèm theo Quyết định số:...
  Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm tra, giám sát thi học kỳ II Năm học 2022-2023
  Kế hoạch kiểm tra, giám sát Kế hoạch tự tổ chức thi học kỳ II Năm học 2022-2023
  THÔNG BÁO: Điểm chuẩn xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng hệ chính quy năm...
  Phân công CBCT _HKII (đợt 1)_NH 2022-2023 (Chính thức)
  Phân công CBCT _HKII (đợt 1)_NH 2022-2023 (Dự kiến)
  Danh sách ban coi thi _HKII (đợt 1)_2022-2023 (Kèm theo Quyết định số: 395/QĐ-CĐCĐ ngày 17/ 7 /2023...
  Quyết định Ban coi thi HKII (đợt 1), NH 2022-2023

  TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

  Email: hgcc@hgcc.edu.vn

  TRỤ SỞ CHÍNH
  Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  Điện thoại: 0293.3870.190
  ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
  Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  Điện thoại: 0293.3581.212
  ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
  Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
  Điện thoại: 0293.3963.803

  copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên