CÔNG KHAI
 1) Mục tiêu phát triển

    Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang được thành lập theo quyết định số 4128/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Trường là cơ sở đào tạo công lập, đa cấp, đa ngành nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu về đào tạo nhân lực chuyên môn kỹ thuật cho một số lĩnh vực kinh tế - xã hội, một số ngành kinh tế đặc trưng của địa phương nói riêng và của cả vùng ĐBSCL nói chung, đồng thời từng bước đáp ứng nhu cầu đa dạng về học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ của nhân dân.

    Một nhà trường muốn tồn tại và phát triển lớn mạnh, muốn quản lý được sự thay đổi, duy trì được lợi thế cạnh tranh của mình trong xu thế hội nhập, muốn phát triển lâu dài và bền vững thì không thể thiếu việc xác định rõ sứ mạng và mục tiêu phát triển của một chiến lược dài hạn.

    Vì thế: Mục tiêu phát triển của nhà trường là trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng đến lợi ích của cộng đồng, trước hết là lợi ích của người học; thứ đến là lợi ích của người sử dụng lao động và lợí ích của xã hội. Ngoài ra, nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm phát triển thành trường Đại học Hậu Giang.

 2) Chương trình đào tạo
 3) Điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học
 4) Về học phí và lộ trình học phí
 • Mới tốt nghiệp THCS học Trung cấp được MIỄN HỌC PHÍ
 • Học ngành Sư phạm có hộ khẩu ở Hậu Giang được MIỄN HỌC PHÍ
 • Các ngành khác và đối tượng khác HỌC PHÍ cụ thể như sau:
 • Năm học 2019-2020 Năm học 2020-2021
  Trung cấp 2.000.000đồng/HK 2.200.000đồng/HK
  Trung cấp Y dược 3.900.000đồng/HK 4.100.000đồng/HK
  Cao đẳng 2.500.000đồng/HK 2.750.000đồng/HK
  Cao đẳng Y dược 4.400.000đồng/HK 4.800.000đồng/HK
   5) Miễn, giảm học phí
   6) Báo cáo tự đánh giá năm 2018
   7) Thống kê việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
  Thông báo việc nâng lương thường xuyên quý II-2023
  Tuyển sinh phối hợp đào tạo với Đại học Cần Thơ
  Thông báo về Danh sách dự kiến thực hiện chế độ chính sách nội trú cho sinh viên năm học...
  Thông báo về Danh sách dự kiến thực hiện chế độ Miễn giảm học phí cho sinh viên năm học...
  Quy trình cử viên chức đi đào tạo sau đại học
  Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2023
  Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác viên chức năm 2023
  Thông báo nhận đơn xin xét tốt nghiệp trung cấp đợt tháng 3 năm 2023
  Thông báo nhận đơn xin xét tốt nghiệp cao đẳng đợt 1 năm 2023
  Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ...
  Thông báo về việc triển khai Chỉ thị 05 của UBND tỉnh Hậu Giang
  Thông báo chiêu sinh lớp cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề dược năm 2023
  Thông báo v/v nộp học phí học kỳ 1 các lớp TC, CĐ hệ chính quy năm học 2022-2023
  Danh sách phân công cán bộ coi thi Học kỳ I (Đợt 1), Năm học 2022 - 2023 (Chính thức).
  Thông báo v/v mở lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức nghề Y tế...
  Lịch thi HK1 (đợt 1), năm học 2022-2023 (Chính thức)
  Thông báo đăng ký đào tạo bồi dưỡng 2023
  Thông báo về việc triển khai quy hoạch đào tạo sau đại học năm 2023
  Thông báo về việc nộp danh sách giáo trình đào tạo, đề xuất thành viên Hội đồng thẩm...
  Danh sách phân công Cán bộ coi thi HKI (Đợt 1), năm học 2022-2023 (DỰ KIẾN)

  TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

  Email: hgcc@hgcc.edu.vn

  TRỤ SỞ CHÍNH
  Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  Điện thoại: 0293.3870.190
  ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
  Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  Điện thoại: 0293.3581.212
  ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
  Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
  Điện thoại: 0293.3963.803

  copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên