TRA CỨU VĂN BẰNG
Điều kiện tìm kiếm: phải nhập Họ và tên hoặc Số hiệu hoặc Số vào sổ
(Họ và tên nhập có dấu tiếng Việt hoặc không, không phân biệt chữ in hoa, chữ thường)
Nhập Họ và tên:
Nhập Số hiệu:
Nhập Số vào sổ:
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.680
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Quốc lộ 61, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3936.178
CƠ SỞ 3
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.839
copyright ©: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ & LKĐT - Trường CĐCĐ Hậu Giang