STT SỐ VB TRÍCH YẾU NGÀY
1156/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, người lao động
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 157]
10/03/2021
2106/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 77]
19/02/2021
398/QĐ-CĐCĐQuyết định về công tác Thi đua - Khen thưởng của trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 228]
02/02/2021
464Quyết định về việc Ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 279]
26/01/2021
563Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 125]
26/01/2021
635/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 432]
25/01/2021
730/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 125]
19/01/2021
826/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 86]
18/01/2021
927/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế Văn hóa Công sở tại trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 92]
18/01/2021
1028/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Nội quy cơ quan Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 101]
18/01/2021
1129/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế làm việc của Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 129]
18/01/2021
1216/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 406]
14/01/2021
131364/QĐ-CĐCĐQuyết định Ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Phòng Quản lý Đào tạo Trường CĐCĐ Hậu Giang (kèm theo Quy chế)
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 386]
28/12/2020
141365/QĐ-CĐCĐQuyết định v/v hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với viên chức kiêm nhiệm công tác Đoàn
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 377]
28/12/2020
151324/QĐ-CĐCĐQuyết định về việc ban hành Quy định về trình tự thủ tục giải quyết nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng làm việc, chuyển đổi vị trí việc làm
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 71]
07/12/2020
16890Quyết định về việc ban hành Quy định hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 214]
29/09/2020
17794Quyết định về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy ngành Giáo dục mầm non theo phương thức đào tạo hệ thống tín chỉ
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 114]
09/09/2020
18795Quyết định về việc ban hành Quy chế Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng hệ chính quy các ngành thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 317]
09/09/2020
19787Quyết định ban hành quy định về liên kết thực hiện chương trình đào tạo
(CQ ban hành: Trường CĐCĐ Hậu Giang) - [Đã xem: 221]
08/09/2020
20605/UBND-NCTHVề việc bàn giao 02 trường Trung cấp vào trường CĐCĐ Hậu Giang
(CQ ban hành: UBND tỉnh Hậu Giang) - [Đã xem: 49]
30/03/2020
21281/QĐ-BLĐTBXHQuyết định về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) - [Đã xem: 49]
12/03/2020
224128/QĐ-BGD&ĐTQuyết định về việc thành lập trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(CQ ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo) - [Đã xem: 54]
01/08/2005

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên