Quyết định về việc khen thưởng tân HSSV khoá 17 có điểm xét tuyển đầu vào cao năm học 2022 - 2023

(Cập nhật lúc: 14:32:13 - 16/11/2022) - [Đã xem: 7.169]


Chi tiết xin vui lòng xem tập tin đính kèm !


Tải tập tin đính kèm

STT CÁC THÔNG BÁO CÙNG ĐƠN VỊ
1Quyết định về việc khen thưởng tân HSSV khoá 17 có điểm xét tuyển đầu vào cao năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 14:32:13 - 16/11/2022) - [Đã xem: 7.170]
2Thông báo về việc triển khai thực hiện Bảo hiểm tai nạn đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 08:22:05 - 02/11/2022) - [Đã xem: 6.495]
3Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách học sinh sinh viên năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 15:17:51 - 01/11/2022) - [Đã xem: 5.250]
4Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu vào cho học sinh, sinh viên khoá 17 hệ chính quy, năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 09:02:45 - 17/10/2022) - [Đã xem: 5.134]
5Thông báo về việc triển khai thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 09:01:04 - 21/09/2022) - [Đã xem: 5.649]
6Thông báo về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoá học 2019-2022
(Cập nhật lúc: 15:19:53 - 19/09/2022) - [Đã xem: 5.576]
7Thông báo Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Đợt 1)
(Cập nhật lúc: 14:43:24 - 19/09/2022) - [Đã xem: 5.677]
8Danh sách xét học bổng khối ngành Sư phạm học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Dự kiến)
(Cập nhật lúc: 15:34:33 - 08/08/2022) - [Đã xem: 7.534]
9Quyết định về việc quy định về thực hiện văn hóa học đường trong trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 08:36:32 - 08/08/2022) - [Đã xem: 6.966]
10Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên Cao đẳng hệ Chính quy học kỳ I, Năm học 2021-2022 (đợt 2)
(Cập nhật lúc: 08:28:29 - 13/07/2022) - [Đã xem: 6.347]
11Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh sinh viên hệ chính quy năm 2022
(Cập nhật lúc: 13:57:16 - 30/06/2022) - [Đã xem: 5.446]
12Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên Cao đẳng hệ Chính quy học kỳ I, Năm học 2021-2022 (đợt 1)
(Cập nhật lúc: 08:36:20 - 27/06/2022) - [Đã xem: 5.365]
13Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập Cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 16:08:28 - 13/06/2022) - [Đã xem: 5.693]
14Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho HSSV năm 2022
(Cập nhật lúc: 09:38:38 - 26/05/2022) - [Đã xem: 11.735]
15V/v điều chỉnh, bổ sung quy chế đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên hệ chính quy
(Cập nhật lúc: 08:18:35 - 19/05/2022) - [Đã xem: 15.424]
16Về việc xét chọn Tuyên dương HSSV giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.
(Cập nhật lúc: 14:39:01 - 13/05/2022) - [Đã xem: 16.965]
17Về việc cho HSSV tạm nghỉ học tham dự " Toạ đàm về tuyển dụng nhân sự, tư vấn, giới thiệu việc làm trong các công ty và doanh nghiệp" năm 2022
(Cập nhật lúc: 14:02:17 - 13/05/2022) - [Đã xem: 16.237]
18Kế hoạch khảo sát tình hình HSSV tốt nghiệp có việc làm và mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động năm 2022
(Cập nhật lúc: 10:32:18 - 25/04/2022) - [Đã xem: 9.128]
19Kế hoạch tham gia cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2022
(Cập nhật lúc: 09:27:40 - 18/04/2022) - [Đã xem: 9.444]
20Quyết định ban hành quy định chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 07:48:19 - 15/04/2022) - [Đã xem: 9.272]
21Học sinh, sinh viên nghỉ học tham gia hội thi " Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông" năm 2022.
(Cập nhật lúc: 15:55:01 - 14/04/2022) - [Đã xem: 8.850]
22Tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu khóa cho học sinh, sinh viên (lần 02)
(Cập nhật lúc: 14:26:28 - 13/04/2022) - [Đã xem: 8.811]
23Thông báo về việc mời cựu HSSV chính quy đã tốt nghiệp có nhu cầu tìm việc làm về dự ngày Hội tuyển sinh và việc làm 2022
(Cập nhật lúc: 10:16:33 - 21/03/2022) - [Đã xem: 21.418]
24Quyết định V/v khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc vận động HSSV tham gia Bảo hiểm y tế năm 2021
(Cập nhật lúc: 08:12:43 - 14/03/2022) - [Đã xem: 16.949]
25Quyết định ban hành quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy
(Cập nhật lúc: 09:21:37 - 11/03/2022) - [Đã xem: 16.662]
26Thông báo về việc thu phí lễ phục và chụp ảnh tốt nghiệp đối với học sinh bậc Trung cấp Khóa 14
(Cập nhật lúc: 08:09:07 - 07/03/2022) - [Đã xem: 17.534]
27Thông bao tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho học sinh, sinh viên hệ chính quy khóa 16, năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 08:28:28 - 28/02/2022) - [Đã xem: 14.870]
28Danh sách Ban Tổ chức, Ban giám khảo Hội thi "Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông" năm 2022
(Cập nhật lúc: 08:20:23 - 28/02/2022) - [Đã xem: 14.724]
29Kế hoạch tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông" năm 2022
(Cập nhật lúc: 07:54:23 - 28/02/2022) - [Đã xem: 14.644]
30Khen thưởng Tân HSSV có điểm xét tuyển đầu vào cao, Năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 10:03:45 - 21/12/2021) - [Đã xem: 23.042]
31Khen thưởng HSSV tốt nghiệp loại giỏi khóa học 2018-2021
(Cập nhật lúc: 10:01:26 - 21/12/2021) - [Đã xem: 23.026]
32Khen thưởng HSSV học kỳ 1,2 năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 09:56:09 - 21/12/2021) - [Đã xem: 22.372]
33Về việc triển khai thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 (Điều chỉnh lần 01)
(Cập nhật lúc: 15:14:02 - 14/12/2021) - [Đã xem: 15.926]
34Thông báo Về việc thực hiện chế độ chính sách HSSV năm học 2021 -2022
(Cập nhật lúc: 14:59:32 - 24/11/2021) - [Đã xem: 20.274]
35Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV hệ Chính quy
(Cập nhật lúc: 14:47:37 - 24/11/2021) - [Đã xem: 19.560]
36Quyết định Ban hành quy chế đánh giá điểm rèn luyện HSSV hệ chính quy
(Cập nhật lúc: 09:02:14 - 19/11/2021) - [Đã xem: 23.362]
37Thông báo về danh sách dự kiến Học sinh, Sinh viên được xét hưởng chế độ chính sách Miễn giảm học phí năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 14:18:15 - 17/11/2021) - [Đã xem: 22.588]
38LỊCH HỌC “Tuần sinh hoạt Chính trị - HSSV” Năm học 2021 - 2022 Từ ngày 09/10 đến ngày 10/10/2020
(Cập nhật lúc: 08:13:25 - 06/10/2021) - [Đã xem: 16.777]
39LỊCH HỌC “Tuần sinh hoạt Chính trị - HSSV” Năm học 2021 - 2022 Từ ngày 05/10 đến ngày 08/10/2020
(Cập nhật lúc: 08:12:43 - 06/10/2021) - [Đã xem: 16.322]
40Triển khai thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 (Điều chỉnh lần 01)
(Cập nhật lúc: 09:41:13 - 04/10/2021) - [Đã xem: 16.284]
41KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI STARTUP KITE 2021
(Cập nhật lúc: 15:50:35 - 31/05/2021) - [Đã xem: 30.827]
42Quyết định xét, cấp học bổng KKHT cho học sinh sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 14:44:41 - 31/05/2021) - [Đã xem: 30.310]
43Quyết định công nhận kết quả rèn luyện HSSV học ki 1, năm học 2020-2021 (đợt 1)
(Cập nhật lúc: 16:12:25 - 17/05/2021) - [Đã xem: 26.584]
44Thông báo về danh sách dự kiến Sinh viên được hưởng chế độ chính sách nội trú năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 15:29:56 - 08/04/2021) - [Đã xem: 27.567]
45THÔNG BÁO Về việc thu hồi ký túc xá sử dụng làm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19
(Cập nhật lúc: 15:16:37 - 29/01/2021) - [Đã xem: 47.486]
46Thông báo Về việc hỗ trợ tiền tết cho học sinh sinh viên người dân tộc ở KTX
(Cập nhật lúc: 08:57:21 - 06/01/2021) - [Đã xem: 44.618]
47Thông báo về việc đóng BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên năm 2021
(Cập nhật lúc: 09:23:50 - 03/12/2020) - [Đã xem: 43.026]
48Danh sách HSSV nhận khen thưởng và Học bổng Khuyến học năm học 2019 - 2020
(Cập nhật lúc: 09:31:53 - 27/11/2020) - [Đã xem: 45.265]

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên