TRA CỨU VĂN BẰNG
Điều kiện tìm kiếm: phải nhập Họ và tên hoặc Số hiệu hoặc Số vào sổ
(Họ và tên nhập có dấu tiếng Việt hoặc không, không phân biệt chữ in hoa, chữ thường)
Nhập Họ và tên:
Nhập Số hiệu:
Nhập Số vào sổ:

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 02933.581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 02933.963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên