Thông báo về việc tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên với văn hoá giao thông an toàn" năm 2024

(Cập nhật lúc: 15:31:57 - 12/03/2024) - [Đã xem: 110.622]


Chi tiết xin vui lòng xem tập tin đính kèm !


Tải tập tin đính kèm

STT CÁC THÔNG BÁO CÙNG ĐƠN VỊ
1Thông báo về việc tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên với văn hoá giao thông an toàn" năm 2024
(Cập nhật lúc: 15:31:57 - 12/03/2024) - [Đã xem: 110.623]
2Danh sách HSSV nhận học bổng KKHT HK2 năm học 2022-2023 (Chính thức)
(Cập nhật lúc: 08:36:00 - 15/12/2023) - [Đã xem: 142.841]
3Danh sách dự kiến HSSV nhận học bổng KKHT học kỳ 2 Năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 16:12:19 - 16/11/2023) - [Đã xem: 146.810]
4Thông báo về việc triển khai thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2023-2024
(Cập nhật lúc: 08:49:52 - 13/10/2023) - [Đã xem: 110.471]
5Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách học sinh sinh viên năm học 2023 - 2024
(Cập nhật lúc: 08:39:56 - 13/10/2023) - [Đã xem: 104.539]
6Thông báo Về việc Danh sách dự kiến xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho Học sinh học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Trung cấp
(Cập nhật lúc: 08:12:34 - 11/08/2023) - [Đã xem: 87.398]
7Thông báo Về việc Danh sách dự kiến xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho Sinh viên học kỳ 1 năm học 2022-2023 các lớp Cao đẳng
(Cập nhật lúc: 08:08:30 - 11/08/2023) - [Đã xem: 86.733]
8Thông báo về Danh sách dự kiến thực hiện chế độ chính sách nội trú cho sinh viên năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 15:38:06 - 15/03/2023) - [Đã xem: 59.127]
9Thông báo về Danh sách dự kiến thực hiện chế độ Miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 15:33:30 - 15/03/2023) - [Đã xem: 59.363]
10Quyết định về việc khen thưởng tân HSSV khoá 17 có điểm xét tuyển đầu vào cao năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 14:32:13 - 16/11/2022) - [Đã xem: 61.790]
11Thông báo về việc triển khai thực hiện Bảo hiểm tai nạn đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 08:22:05 - 02/11/2022) - [Đã xem: 45.050]
12Thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách học sinh sinh viên năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 15:17:51 - 01/11/2022) - [Đã xem: 41.505]
13Thông báo về việc tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu vào cho học sinh, sinh viên khoá 17 hệ chính quy, năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 09:02:45 - 17/10/2022) - [Đã xem: 40.981]
14Thông báo về việc triển khai thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 09:01:04 - 21/09/2022) - [Đã xem: 38.859]
15Thông báo về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoá học 2019-2022
(Cập nhật lúc: 15:19:53 - 19/09/2022) - [Đã xem: 38.484]
16Thông báo Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Đợt 1)
(Cập nhật lúc: 14:43:24 - 19/09/2022) - [Đã xem: 39.447]
17Danh sách xét học bổng khối ngành Sư phạm học kỳ 1 năm học 2021-2022 (Dự kiến)
(Cập nhật lúc: 15:34:33 - 08/08/2022) - [Đã xem: 41.241]
18Quyết định về việc quy định về thực hiện văn hóa học đường trong trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 08:36:32 - 08/08/2022) - [Đã xem: 42.015]
19Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên Cao đẳng hệ Chính quy học kỳ I, Năm học 2021-2022 (đợt 2)
(Cập nhật lúc: 08:28:29 - 13/07/2022) - [Đã xem: 40.236]
20Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh sinh viên hệ chính quy năm 2022
(Cập nhật lúc: 13:57:16 - 30/06/2022) - [Đã xem: 39.958]
21Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên Cao đẳng hệ Chính quy học kỳ I, Năm học 2021-2022 (đợt 1)
(Cập nhật lúc: 08:36:20 - 27/06/2022) - [Đã xem: 38.725]
22Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập Cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 16:08:28 - 13/06/2022) - [Đã xem: 40.586]
23Thông báo khám sức khỏe định kỳ cho HSSV năm 2022
(Cập nhật lúc: 09:38:38 - 26/05/2022) - [Đã xem: 44.112]
24V/v điều chỉnh, bổ sung quy chế đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên hệ chính quy
(Cập nhật lúc: 08:18:35 - 19/05/2022) - [Đã xem: 48.803]
25Về việc xét chọn Tuyên dương HSSV giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.
(Cập nhật lúc: 14:39:01 - 13/05/2022) - [Đã xem: 50.155]
26Về việc cho HSSV tạm nghỉ học tham dự " Toạ đàm về tuyển dụng nhân sự, tư vấn, giới thiệu việc làm trong các công ty và doanh nghiệp" năm 2022
(Cập nhật lúc: 14:02:17 - 13/05/2022) - [Đã xem: 51.562]
27Kế hoạch khảo sát tình hình HSSV tốt nghiệp có việc làm và mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động năm 2022
(Cập nhật lúc: 10:32:18 - 25/04/2022) - [Đã xem: 44.856]
28Kế hoạch tham gia cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc" năm 2022
(Cập nhật lúc: 09:27:40 - 18/04/2022) - [Đã xem: 43.600]
29Quyết định ban hành quy định chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 07:48:19 - 15/04/2022) - [Đã xem: 43.218]
30Học sinh, sinh viên nghỉ học tham gia hội thi " Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông" năm 2022.
(Cập nhật lúc: 15:55:01 - 14/04/2022) - [Đã xem: 43.015]
31Tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu khóa cho học sinh, sinh viên (lần 02)
(Cập nhật lúc: 14:26:28 - 13/04/2022) - [Đã xem: 42.632]
32Thông báo về việc mời cựu HSSV chính quy đã tốt nghiệp có nhu cầu tìm việc làm về dự ngày Hội tuyển sinh và việc làm 2022
(Cập nhật lúc: 10:16:33 - 21/03/2022) - [Đã xem: 59.370]
33Quyết định V/v khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc vận động HSSV tham gia Bảo hiểm y tế năm 2021
(Cập nhật lúc: 08:12:43 - 14/03/2022) - [Đã xem: 54.484]
34Quyết định ban hành quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy
(Cập nhật lúc: 09:21:37 - 11/03/2022) - [Đã xem: 54.039]
35Thông báo về việc thu phí lễ phục và chụp ảnh tốt nghiệp đối với học sinh bậc Trung cấp Khóa 14
(Cập nhật lúc: 08:09:07 - 07/03/2022) - [Đã xem: 53.694]
36Thông bao tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho học sinh, sinh viên hệ chính quy khóa 16, năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 08:28:28 - 28/02/2022) - [Đã xem: 50.465]
37Danh sách Ban Tổ chức, Ban giám khảo Hội thi "Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông" năm 2022
(Cập nhật lúc: 08:20:23 - 28/02/2022) - [Đã xem: 51.155]
38Kế hoạch tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên với văn hóa giao thông" năm 2022
(Cập nhật lúc: 07:54:23 - 28/02/2022) - [Đã xem: 49.801]
39Khen thưởng Tân HSSV có điểm xét tuyển đầu vào cao, Năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 10:03:45 - 21/12/2021) - [Đã xem: 58.392]
40Khen thưởng HSSV tốt nghiệp loại giỏi khóa học 2018-2021
(Cập nhật lúc: 10:01:26 - 21/12/2021) - [Đã xem: 59.144]
41Khen thưởng HSSV học kỳ 1,2 năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 09:56:09 - 21/12/2021) - [Đã xem: 57.548]
42Về việc triển khai thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 (Điều chỉnh lần 01)
(Cập nhật lúc: 15:14:02 - 14/12/2021) - [Đã xem: 51.841]
43Thông báo Về việc thực hiện chế độ chính sách HSSV năm học 2021 -2022
(Cập nhật lúc: 14:59:32 - 24/11/2021) - [Đã xem: 55.946]
44Thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV hệ Chính quy
(Cập nhật lúc: 14:47:37 - 24/11/2021) - [Đã xem: 54.881]
45Quyết định Ban hành quy chế đánh giá điểm rèn luyện HSSV hệ chính quy
(Cập nhật lúc: 09:02:14 - 19/11/2021) - [Đã xem: 59.470]
46Thông báo về danh sách dự kiến Học sinh, Sinh viên được xét hưởng chế độ chính sách Miễn giảm học phí năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 14:18:15 - 17/11/2021) - [Đã xem: 61.335]
47LỊCH HỌC “Tuần sinh hoạt Chính trị - HSSV” Năm học 2021 - 2022 Từ ngày 09/10 đến ngày 10/10/2020
(Cập nhật lúc: 08:13:25 - 06/10/2021) - [Đã xem: 54.833]
48LỊCH HỌC “Tuần sinh hoạt Chính trị - HSSV” Năm học 2021 - 2022 Từ ngày 05/10 đến ngày 08/10/2020
(Cập nhật lúc: 08:12:43 - 06/10/2021) - [Đã xem: 54.701]
49Triển khai thực hiện BHYT đối với học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 (Điều chỉnh lần 01)
(Cập nhật lúc: 09:41:13 - 04/10/2021) - [Đã xem: 54.705]
50KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI STARTUP KITE 2021
(Cập nhật lúc: 15:50:35 - 31/05/2021) - [Đã xem: 68.745]
51Quyết định xét, cấp học bổng KKHT cho học sinh sinh viên học kỳ 1, năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 14:44:41 - 31/05/2021) - [Đã xem: 67.259]
52Quyết định công nhận kết quả rèn luyện HSSV học ki 1, năm học 2020-2021 (đợt 1)
(Cập nhật lúc: 16:12:25 - 17/05/2021) - [Đã xem: 64.813]
53Thông báo về danh sách dự kiến Sinh viên được hưởng chế độ chính sách nội trú năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 15:29:56 - 08/04/2021) - [Đã xem: 118.924]
54THÔNG BÁO Về việc thu hồi ký túc xá sử dụng làm khu cách ly phòng, chống dịch Covid-19
(Cập nhật lúc: 15:16:37 - 29/01/2021) - [Đã xem: 144.244]
55Thông báo Về việc hỗ trợ tiền tết cho học sinh sinh viên người dân tộc ở KTX
(Cập nhật lúc: 08:57:21 - 06/01/2021) - [Đã xem: 147.185]
56Thông báo về việc đóng BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên năm 2021
(Cập nhật lúc: 09:23:50 - 03/12/2020) - [Đã xem: 148.811]
57Danh sách HSSV nhận khen thưởng và Học bổng Khuyến học năm học 2019 - 2020
(Cập nhật lúc: 09:31:53 - 27/11/2020) - [Đã xem: 155.287]

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên