Lịch cắt điện

(Cập nhật lúc: 08:57:12 - 15/11/2021) - [Đã xem: 3.987]


Thời gian: Từ 8 giờ - 17 giờ, ngày 20/11/2021 (Thứ 7)

Địa điểm: Trụ sở chính và Cơ sở đào tạo 1


STT CÁC THÔNG BÁO CÙNG ĐƠN VỊ
1Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá thực hiện đấu giá cho thuê quyền khai thác, sử dụng tài sản công
(Cập nhật lúc: 14:36:18 - 17/11/2021) - [Đã xem: 8.003]
2Lịch cắt điện
(Cập nhật lúc: 08:57:12 - 15/11/2021) - [Đã xem: 3.988]
3Lựa chọn tổ chức đấu giá thực hiện đấu giá cho thuê
(Cập nhật lúc: 07:40:41 - 04/11/2021) - [Đã xem: 2.481]
4Công khai tình hình thực hiện các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025
(Cập nhật lúc: 14:01:11 - 12/07/2021) - [Đã xem: 33.383]

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên