Thông báo vv thay đổi số tài khoản thu học phí học kỳ 1 các lớp TC, CĐ năm học 2021 - 2022

(Cập nhật lúc: 12:14:42 - 07/10/2021) - [Đã xem: 3.554]Tải tập tin đính kèm

STT CÁC THÔNG BÁO CÙNG ĐƠN VỊ
1Thông báo v/v nộp học phí học kỳ 2 các lớp TC, CĐ hệ chính quy năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 14:40:18 - 04/05/2022) - [Đã xem: 8.583]
2Thông báo vv thay đổi số tài khoản thu học phí học kỳ 1 các lớp TC, CĐ năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 12:14:42 - 07/10/2021) - [Đã xem: 3.555]
3Thông báo vv nộp học phí học kỳ I các lớp TC, CĐ năm học 2021 - 2022
(Cập nhật lúc: 09:48:52 - 04/10/2021) - [Đã xem: 2.986]
4Thông báo v/v nộp học phí học kỳ 2 các lớp TC, CĐ hệ chính quy năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 08:53:24 - 04/05/2021) - [Đã xem: 1.149]
5Thông báo v/v Nộp học phí học kỳ I các lớp TC, CĐ hệ chính quy năm học 2020 - 2021
(Cập nhật lúc: 09:24:49 - 03/12/2020) - [Đã xem: 15.316]

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên