Thư mời viết tham luận hội thảo - Trường Đại học Trà Vinh

(Cập nhật lúc: 09:14:17 - 01/03/2021) - [Đã xem: 230.577]


Kính gửi: Ban Giám hiệu; Quý Thầy Cô phòng/khoa/trung tâm trực thuộc.

Nhằm giúp các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, giảng viên và học viên nghiên cứu có được một diễn đàn học thuật nhằm trao đổi ý tưởng, chia sẻ kết quả nghiên cứu, Trường Đại học Trà Vinh có tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển nguồn lực chất lượng trong bối cảnh hội nhập: Vai trò của Trường đại học" 
Thời gian dự kiến: 12/06/2021
Địa điểm: Khu 1 - Trường Đại học Trà Vinh (Số 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)
Thông tin chi tiết như file đính kèm.
Rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Ban Giám hiệu, Quý Thầy Cô và nhờ Quý Đơn vị, Quý Thầy, Cô chuyển thông tin đến các đồng nghiệp có quan tâm.
Trân trọng cảm ơn!


Tải tập tin đính kèm

STT CÁC THÔNG BÁO CÙNG ĐƠN VỊ
1Thông báo về việc nộp sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023 - 2024
(Cập nhật lúc: 09:15:21 - 30/05/2024) - [Đã xem: 78.266]
2Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị thẩm định giáo trình đào tạo năm học 2023 - 2024
(Cập nhật lúc: 09:00:10 - 27/05/2024) - [Đã xem: 77.924]
3Quy định Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 09:58:56 - 15/05/2024) - [Đã xem: 101.984]
4Quy định tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của Trường CĐCĐ Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 13:57:14 - 25/04/2024) - [Đã xem: 89.247]
5Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường CĐCĐ Hậu Giang, nhiệm kỳ 2023 - 2028
(Cập nhật lúc: 13:34:01 - 01/11/2023) - [Đã xem: 105.338]
6Thông báo về việc đăng ký biên soạn giáo trình đào tạo, đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, đăng ký tên sáng kiến năm học 2023 - 2024
(Cập nhật lúc: 09:14:11 - 03/10/2023) - [Đã xem: 90.061]
7Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2023 - 2024
(Cập nhật lúc: 16:01:49 - 02/10/2023) - [Đã xem: 70.298]
8Kế hoạch biên soạn giáo trình đào tạo năm học 2023 - 2024
(Cập nhật lúc: 14:47:34 - 02/10/2023) - [Đã xem: 70.137]
9Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị thẩm định giáo trình đào tạo, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học; gia hạn biên soạn giáo trình đào tạo, gia hạn thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học
(Cập nhật lúc: 10:28:15 - 26/09/2023) - [Đã xem: 75.492]
10Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình với chủ đề “Các nguyên tắc cơ bản của Chuỗi khối, Web3, Metaverse và NFT”
(Cập nhật lúc: 15:02:32 - 25/09/2023) - [Đã xem: 74.580]
11Quy trình biên soạn, thẩm định giáo trình đào tạo
(Cập nhật lúc: 10:04:54 - 30/08/2023) - [Đã xem: 86.512]
12Kế hoạch về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Duy trì sĩ số và quản lý người học của Trường CĐCĐ Hậu Giang - Thực trạng và Giải pháp" năm 2023
(Cập nhật lúc: 09:34:23 - 11/07/2023) - [Đã xem: 133.347]
13Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị gắn kết cơ sở GDNN với doanh nghiệp năm 2023
(Cập nhật lúc: 09:32:21 - 11/07/2023) - [Đã xem: 119.433]
14Thông báo nộp minh chứng về nghiên cứu khoa học để tính quy đổi giờ cho viên chức năm học 2022 - 2023
(Cập nhật lúc: 07:45:03 - 15/06/2023) - [Đã xem: 97.354]
15Thông báo về việc nộp đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 14:02:58 - 29/03/2023) - [Đã xem: 36.687]
16Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 08:35:11 - 07/03/2023) - [Đã xem: 40.789]
17Thông báo về việc đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022-2023
(Cập nhật lúc: 14:54:49 - 15/12/2022) - [Đã xem: 45.025]
18Thông báo về việc tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo
(Cập nhật lúc: 09:41:09 - 11/11/2022) - [Đã xem: 44.726]
19Về việc đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình của tập thể, cá nhân năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo.
(Cập nhật lúc: 09:56:40 - 04/11/2022) - [Đã xem: 44.186]
20Phổ biến, tuyên truyền kế hoạch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2023
(Cập nhật lúc: 09:59:24 - 03/11/2022) - [Đã xem: 42.814]
21Thông báo về việc nộp tên đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
(Cập nhật lúc: 07:59:14 - 18/10/2022) - [Đã xem: 38.866]
22Công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 10:37:26 - 18/08/2022) - [Đã xem: 40.464]
23Thông báo về việc nộp sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 08:49:55 - 10/06/2022) - [Đã xem: 36.634]
24Kế hoạch tổ chức Hội thảo "Chiến lược phát triển Trường CĐCĐ Hậu Giang, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".
(Cập nhật lúc: 19:31:46 - 05/12/2021) - [Đã xem: 45.705]
25Thông báo về việc tuyển chọn ứng viên tham gia làm việc trong ngành Gia công quy trình doanh nghiệp - BPO thuộc dự án Digi - Connect
(Cập nhật lúc: 08:18:57 - 01/12/2021) - [Đã xem: 45.606]
26Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý và Dạy học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang” năm 2022
(Cập nhật lúc: 08:14:23 - 01/12/2021) - [Đã xem: 44.641]
27Thông báo về việc đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2021-2022
(Cập nhật lúc: 09:41:10 - 19/11/2021) - [Đã xem: 52.028]
28Thông báo về việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến, giải pháp Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 09:45:28 - 04/11/2021) - [Đã xem: 48.448]
29Thông báo về việc ban hành Quy định hoạt động NCKH Trường CĐCĐ Hậu Giang
(Cập nhật lúc: 09:40:18 - 04/11/2021) - [Đã xem: 46.492]
30Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2021
(Cập nhật lúc: 09:49:25 - 11/10/2021) - [Đã xem: 45.971]
31Về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, viết giáo trình của tập thể, cá nhân năm học 2021 - 2022 và những năm tiếp theo
(Cập nhật lúc: 16:08:40 - 13/09/2021) - [Đã xem: 71.241]
32Thông báo nộp minh chứng về nghiên cứu khoa học để tính quy đổi giờ cho viên chức năm học 2020 - 2021
(Cập nhật lúc: 09:09:55 - 23/07/2021) - [Đã xem: 78.571]
33Phát động Cuộc thi khởi nghiệp ĐBSCL 2021
(Cập nhật lúc: 14:00:55 - 17/06/2021) - [Đã xem: 112.597]
34Về việc triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Startup Kite 2021 của Tổng cục GDNN
(Cập nhật lúc: 13:18:28 - 19/05/2021) - [Đã xem: 62.412]
35Về việc thời gian nộp sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021
(Cập nhật lúc: 08:00:17 - 18/05/2021) - [Đã xem: 62.030]
36Đăng ký tham dự cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp CiC 2021" của ĐHQG-HCM
(Cập nhật lúc: 14:11:07 - 08/04/2021) - [Đã xem: 127.559]
37Thư mời viết tham luận hội thảo - Trường Đại học Trà Vinh
(Cập nhật lúc: 09:14:17 - 01/03/2021) - [Đã xem: 230.578]
38Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN của thành phố Vị Thanh
(Cập nhật lúc: 15:25:52 - 23/02/2021) - [Đã xem: 243.754]

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên