Thông tin Phòng Quản lý Đào tạo

1. Chức năng:

- Tham mưu, xây dựng các kế hoạch chiến lược phát triển đào tạo, công tác tuyển sinh của nhà trường; tổ chức quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động đào tạo, hoạt động tuyển sinh của Trường;

- Quản lý các lớp đào tạo các bậc, các loại hình đào tạo do Trường cấp văn bằng, chứng chỉ;

- Phối hợp các khoa xây dựng và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn của nhà trường;

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, thực tập nghề nghiệp cho giảng viên, giáo viên.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh đối với các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp của Trường;

- Tổ chức tiếp nhận học sinh sinh viên (HSSV) trúng tuyển; sắp xếp bố trí HSSV vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn; xử lý trường hợp HSSV không đủ điều kiện và các thủ tục hồ sơ vào trường;

- Quản lý các loại hồ sơ học vụ: hồ sơ đầu vào - đầu ra, hồ sơ lưu sau khi tốt nghiệp (sổ gốc, sổ cấp bằng, bảng điểm…); phối hợp Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng quản lý danh sách tốt nghiệp, lập thủ tục cấp bằng tốt nghiệp, cấp hồ sơ cho HSSV tốt nghiệp; lập thủ tục để ra các quyết định cho HSSV tạm nghỉ học, thôi học, cho chuyển đi, nhận chuyển đến;

- Cung cấp kịp thời cho các khoa, các phòng, trung tâm và cố vấn học tập danh sách HSSV đã cập nhật sau mỗi đợt xử lý;

- Phối hợp Phòng Công tác chính trị và Dịch vụ sinh viên về xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho HSSV;

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết của các Hội đồng cấp trường về học vụ, các Quyết định của Hiệu trưởng thuộc nội dung công tác do phòng phụ trách;

- Xây dựng, tổ chức quản lý và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo theo từng năm;

- Nghiên cứu, tổ chức xây dựng và thực hiện mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành học, các bậc học, các loại hình đào tạo theo kế hoạch chỉ đạo của Ban Giám hiệu. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và triển khai thực hiện các quy chế đào tạo theo quy định;

- Quản lý chất lượng giảng dạy của cán bộ, giảng viên và chất lượng học tập của HSSV. Đề xuất với Ban Giám hiệu về các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và tổ chức thực hiện những giải pháp đó;

- Lập kế hoạch mời giảng và thực hiện chế độ thanh quyết toán tiền vượt giờ cho giáo viên theo quy định hiện hành;

- Phối hợp với các khoa xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo phù hợp với thực tiễn của Nhà trường và nhu cầu của địa phương;

- Tham mưu Ban giám hiệu tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho giáo viên;

- Phối hợp với Trung tâm Liên kết đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên quản lý các lớp đào tạo chuyển tiếp lên đại học;

- Thường trực các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi học kỳ, thi (xét) tốt nghiệp. Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển vào học, tổ chức lễ khai giảng, tổng kết và phát bằng tốt nghiệp cho HSSV;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Đứng đầu Phòng Quản lý Đào tạo là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giúp việc cho Trưởng phòng có các phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng theo khoản 2,3, Điều 23, Điều lệ trường Cao đẳng năm 2016 của Bộ LĐ-TB&XH.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ EMAIL
1 Nguyễn Thị Thúy KiềuTrưởng phòngnttkieu@hgcc.edu.vn
2 Nguyễn Hoài PhongPhó Trưởng phòngnhphong@hgcc.edu.vn
3 Nguyễn Phúc An TimPhó Trưởng phòngnpatim@hgcc.edu.vn
4 Quách Thị Ngọc ThảoChuyên viênqtnthao@hgcc.edu.vn
5 Nguyễn Thị NhungGiảng viên ntnhung@hgcc.edu.vn
6 Nguyễn Hữu ĐôngGiảng viên nhdong@hgcc.edu.vn
7 Nguyễn Thị Thanh HiềnGiảng viên ntthien@hgcc.edu.vn
8 Võ Thị Kim BằngGiảng viên vtkbang@hgcc.edu.vn
9 Trương Văn HảiGiảng viên tvhai@hgcc.edu.vn
10 Huỳnh Hình Kim NgọcGiảng viên hhkngoc@hgcc.edu.vn
11 Trần Thu DìnhGiảng viên ttdinh@hgcc.edu.vn
12 Trần Thị Như AnhGiảng viên ttnanh@hgcc.edu.vn
13 Phạm Văn TâmBảo vệpvtam_bv@hgcc.edu.vn
14 Phan Văn QuítBảo vệpvquit@hgcc.edu.vn
15 Nguyễn Thị MơTạp vụntmo@hgcc.edu.vn
STT TÊN BIỂU MẪU
18. Học lại sau tạm dừng chương trình
(Cập nhật lúc: 14:30:39 - 18/05/2023)
27. Học 2 chương trình
(Cập nhật lúc: 14:23:39 - 18/05/2023)
36. Miễn môn
(Cập nhật lúc: 14:23:11 - 18/05/2023)
45b. Chuyển trường đến
(Cập nhật lúc: 14:22:45 - 18/05/2023)
55a. Chuyển trường đi
(Cập nhật lúc: 14:22:29 - 18/05/2023)
64b. Chuyển lớp
(Cập nhật lúc: 14:21:49 - 18/05/2023)
74a. Chuyển ngành nghề
(Cập nhật lúc: 14:21:28 - 18/05/2023)
83c. Học lại mở lớp riêng
(Cập nhật lúc: 14:21:01 - 18/05/2023)
93b. Học lại do chưa học
(Cập nhật lúc: 14:20:30 - 18/05/2023)
103a. Học lại do nợ môn
(Cập nhật lúc: 14:20:00 - 18/05/2023)
112. Tạm dừng chương trình và bảo lưu kết quả học tập
(Cập nhật lúc: 14:19:25 - 18/05/2023)
121. Tạm hoãn môn học, mô đun
(Cập nhật lúc: 14:18:40 - 18/05/2023)
13Đề nghị xác nhận hoàn thành hợp đồng mời giảng
(Cập nhật lúc: 14:29:14 - 15/04/2022)
14Phiếu thông tin giảng viên mời giảng
(Cập nhật lúc: 14:28:07 - 15/04/2022)
15Đề nghị mời giảng
(Cập nhật lúc: 14:27:32 - 15/04/2022)
16Mẫu sổ giáo án lý thuyết
(Cập nhật lúc: 15:07:56 - 20/05/2021)
17Mẫu sổ giáo án tích hợp
(Cập nhật lúc: 15:07:06 - 20/05/2021)
18Mẫu sổ giáo án thực hành
(Cập nhật lúc: 15:05:50 - 20/05/2021)
19Phiếu nghỉ dạy-dạy bù
(Cập nhật lúc: 08:21:18 - 05/05/2021)
20Phiếu đề nghị điều chỉnh lịch học
(Cập nhật lúc: 08:20:04 - 05/05/2021)
21Phiếu đề nghị thay đổi kế hoạch giảng dạy
(Cập nhật lúc: 08:19:44 - 05/05/2021)
Thông báo v/v thực hiện một số nội dung liên quan công tác đào tạo năm học 2023-2024
Cập nhật phòng học các lớp khối ngành sức khoẻ
Quy trình biên soạn, thẩm định giáo trình đào tạo
Thông báo về việc chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân...
Tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, nâng cao khóa ngày...
Thông báo về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2023
Thông báo lập hồ sơ tinh giảm biên chế đơt 1 năm 2024
Phân công CBCT _HKII (đợt 1)_Lần 2 NH 2022-2023 (Chính thức)
Thông báo nghỉ hè năm học 2022-2023
Kết quả đánh giá, xếp loại vien chức, NLĐ năm học 2022-2023
Thông báo Về việc Danh sách dự kiến xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho Học sinh...
Thông báo Về việc Danh sách dự kiến xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho Sinh viên...
DANH SÁCH BAN KIỂM TRA, GIÁM SÁT THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (Kèm theo Quyết định số:...
Quyết định về việc thành lập Ban Kiểm tra, giám sát thi học kỳ II Năm học 2022-2023
Kế hoạch kiểm tra, giám sát Kế hoạch tự tổ chức thi học kỳ II Năm học 2022-2023
THÔNG BÁO: Điểm chuẩn xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non, trình độ cao đẳng hệ chính quy năm...
Phân công CBCT _HKII (đợt 1)_NH 2022-2023 (Chính thức)
Phân công CBCT _HKII (đợt 1)_NH 2022-2023 (Dự kiến)
Danh sách ban coi thi _HKII (đợt 1)_2022-2023 (Kèm theo Quyết định số: 395/QĐ-CĐCĐ ngày 17/ 7 /2023...
Quyết định Ban coi thi HKII (đợt 1), NH 2022-2023

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên