Văn bản Quy định


STT Văn bản Quy định
1TT/28/2017 Hệ thống đảm bảo chất lượng Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp
2TT/15/2017 Quy định Tiêu chí, Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp
3CV Thực chiện quy định Bảo đảm chất lượng 2019 ngày 18/6 (V/v thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020)
4CV gửi Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thực hiện quy định Bảo đảm chất lượng ngày 28/6 (V/v thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021)
5CV gửi Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp thực hiện quy định Bảo đảm chất lượng ngày 10/5 (V/v thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022)
6CV 1323 thực hiện Báo cáo Bảo đảm chất lượng 2021 (V/v thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021)
7CV 909 Hướng dẫn Bảo đảm chất lượng năm 2019 (V/v thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019)
8CV 793 Đăng ký đánh giá (V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Trung cấp, Trường Cao đẳng
9CV 453 Hướng dẫn (V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất ượngg co sở giáo dục nghề nghiệp đối với Trường Trung cấp, Trường Cao đẳng
10CV 69 Báo cáo kế hoạch Bảo đảm chất lượng (V/v thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020)

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG

Email: hgcc@hgcc.edu.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.190
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 1
Địa chỉ: Đường 19/8, Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3581.212
ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO 2
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.803

copyright ©: Trung tâm Liên kết Đào và Bồi dưỡng thường xuyên