CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
CƠ SỞ 1
Địa chỉ: Đường 19/8, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3870.680
CƠ SỞ 2
Địa chỉ: Quốc lộ 61, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3936.178
CƠ SỞ 3
Địa chỉ: Số 3291, đường Hùng Vương, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293.3963.839
copyright ©: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ & LKĐT - Trường CĐCĐ Hậu Giang