Trường CĐCĐ Hậu Giang (Hau Giang Community College) http://hgcc.edu.vn

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý Giáo dục
08.08.2017

Trường CĐCĐ Hậu Giang liên kết với trường Đại học Đồng Tháp tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý Giáo dục cụ thể như sau:URL của bản tin này::http://hgcc.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=172

© Trường CĐCĐ Hậu Giang (Hau Giang Community College) contact: ttdung@hgcc.edu.vn