Trường CĐCĐ Hậu Giang (Hau Giang Community College) http://hgcc.edu.vn

Tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học đợt tháng 10 năm 2017
04.07.2017

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang liên kết với Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đại học hệ VLVH năm 2017. Cụ thể như sau:URL của bản tin này::http://hgcc.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=167

© Trường CĐCĐ Hậu Giang (Hau Giang Community College) contact: ttdung@hgcc.edu.vn