Trường CĐCĐ Hậu Giang (Hau Giang Community College) http://hgcc.edu.vn

Thông báo tuyển sinh Y sỹ định hướng Y học cổ truyền năm 2017
07.06.2017

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang liên kết với Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo Y sỹ định hướng Y học Cổ truyền năm 2017. Cụ thể như sau:URL của bản tin này::http://hgcc.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=166

© Trường CĐCĐ Hậu Giang (Hau Giang Community College) contact: ttdung@hgcc.edu.vn