Trường CĐCĐ Hậu Giang (Hau Giang Community College) http://hgcc.edu.vn

Thông báo tuyển sinh liên từ Trung cấp lên Cao đẳng ngành Hộ sinh
07.06.2017

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang liên kết với Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đẳng năm 2017. Cụ thể như sau:URL của bản tin này::http://hgcc.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=165

© Trường CĐCĐ Hậu Giang (Hau Giang Community College) contact: ttdung@hgcc.edu.vn